/

.

.
ബ്ലോഗ്‌ അഴിച്ചു പണി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
« »

Friday, November 04, 2016


മേള റിസൾട്ടുകൾ ലഭിക്കാനായി  LP,UP,HS,HSS എന്നിങ്ങനെ താഴെ കാണുന്ന  വിഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക....
SCIENCE MELA
RESULTS  LP UP HS HSS
SOCIAL SCIENCE MELA
RESULTS LPUP HS HSS
MATHS MELA
RESULTS  LP  UP HS HSS 
WORK EXPERIENCE MELA
RESULTS LP UP HS HSS
 IT MELA
RESULTS UP HS HSS       

  OVERALL POINTS 

 SCIENCE

SOCIAL 

        MATHS

 WORK EXPO

IT


The I and II place winners (Eligible for higher level, any grade ) of sub dist sasthrolsavam 2016 are eligible to participate in Dist Sasthrolsavam 2016.

Wednesday, October 21, 2015

പെന്‍സില്‍


          P E N C I L 
             ( Process Ensuring for Natural Classroom Interaction and Learning )

താഴെ കാണുന്ന  ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം
                                        PENCIL SCIENCE UP STD 5
       
                                     PENCIL SCIENCE UP STD 6

                                 PENCIL SCIENCE UP STD 7

Thursday, May 07, 2015

USS EXAM MARCH 2015 -ANSWER KEY


2015 മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ നടത്തിയ യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തര സൂചിക .
CLICK HERE FOR DOWNLOADING  USS 2015 ANSWER KEY

Wednesday, March 25, 2015

USS EXAM MODEL QUESTIONS 2015


 USS MODEL EXAM PREPARED BY DIET KANNUR

  USS MODEL EXAM PREPARED BY DIET WAYANADU .CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE


                                  മറ്റുള്ളവ

 ഡയറ്റ് തിരുവനന്തപുരം തയ്യാറാക്കിയ USS പരീക്ഷാ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ താഴെ നിന്നും   ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

      Uss Model Qustions With Answers BY Diet TVM     click here ഡയറ്റ് കോഴിക്കോട് ഈ വര്‍ഷം തയ്യാറാക്കിയ USS പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങള്‍ താഴെ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാംകെ എസ് ടി എ അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ തയ്യാറാക്കിയ USS മാതൃകാ  പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍, ഉത്തരസൂചിക സഹിതം ലഭിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

 USS പരീക്ഷയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ OMR  ഷീറ്റുകള്‍ കുട്ടികളെ മുന്‍കൂട്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുണകരമായിരിക്കും .
OMR SHEET  PAPER Ist
OMR SHEET PAPER iind

 നിലമ്പൂര്‍ ബി ആര്‍ സി തയ്യാറാക്കിയ USS MODULE 2015  ഇവിടെ  നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക


2011 മുതല്‍ 2014  വരെ യു എസ് എസ്  പരീക്ഷാ  സംബന്ധിയായി ഇന്‍റെര്‍നെറ്റില്‍      ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവന്‍ പഠന സഹായികള്‍ക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ചോദ്യപേപ്പറുകളിലെ പാര്‍ട്ട് ബി വിഭാഗത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.