/

.

.
ബ്ലോഗ്‌ അഴിച്ചു പണി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
« »

Wednesday, October 21, 2015

പെന്‍സില്‍


          P E N C I L 
             ( Process Ensuring for Natural Classroom Interaction and Learning )

താഴെ കാണുന്ന  ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം
                                        PENCIL SCIENCE UP STD 5
       
                                     PENCIL SCIENCE UP STD 6

                                 PENCIL SCIENCE UP STD 7

2 comments:

  1. സാര്., ഞാന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഇലയ്ക്കാട് സ്കൂളിലെ അദ്യാപകനാണ്. 5,6,7,കാളാസുകളിലെ പാഠാസൂത്രണങ്ങള് എനിക്ക് വളരെഅധികം പ്രയോജനംചെയ്തു....വളരെ നന്ദി...ആശംസകള്

    ReplyDelete
  2. സാര്‍,‍ഞാന്‍ കുറ്റിപ്പുറം സ‍ൗത്ത് സ്ക്കൂളീലെ അധ്യാപകനാണ്.നല്ലൊരു ഉദ്യമമാണിത്.വളരെ ഉപകാരപ്രദം.രണ്ടാം ഭാഗവൂം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    ReplyDelete